Slovenská štatistika a demografia 3/2016

Počet strán: 133

Periodicita: 4-krát ročne

ISSN: 1339-6854 (online)

1210-1095 (tlačené vydanie)

Kompletné číslo
PDF (3,0 MB, 437 stiahnutí)

Editoriál

Ľudmila Ivančíková, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika

(viac…)

VEDECKÉ ČLÁNKY

INFORMATÍVNE ČLÁNKY, NÁZORY, RECENZIE, ROZHOVORY, INFORMÁCIE

PRIPRAVUJEME

Vplyv prostredia nízkych úrokových sadzieb na ziskovosť európskych bankových sektorov

Ján Klasco, Štefan Rychtárik, Národná banka Slovenska, Slovenská republika

Plodnosť žien slovenská podľa výsledkov sčítania 2011

Branislav Šprocha, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied, Slovenská republika

Azylový a naturalizačný proces na Slovensku

Marcela Káčerová, Radka Horváthová, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika