ADRESA REDAKCIE

Slovenská štatistika a demografia
Štatistický úrad SR
Lamačská cesta 3/C
P. O. Box 17
840 05 Bratislava 45
Slovenská republika

 

Príspevky v elektronickej forme prijímame na adrese:
SSaD@statistics.sk

 

VÝKONNÁ REDAKTORKA
Silvia Hudecová
silvia.hudecova@statistics.sk

OBJEDNÁVKY

Objednávky prijíma:
Informačný servis Štatistického úradu SR
Tel.: +421 2 50236 339
+421 2 50236 335
E-mail: info@statistics.sk

 

Ročné predplatné: 20 € (5 € za jeden výtlačok)