Ak sa nezmenia postoje a priority mladých ľudí, zvýšenie pôrodnosti nie je reálne

Boris Vaňo, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Slovenská republika
Zuzana Štukovská, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika

Typ článku: rozhovor
Strany: 123 – 126
 

Článok na stiahnutie
PDF (686,5 KB, 157 stiahnutí)