Riešenie potreby bývania mladých ľudí

Mikuláš Cár, Národná banka Slovenska, Slovenská republika

Strany: 69 – 80

Abstrakt

Bývanie je objektívnou potrebou každého človeka a miera naplnenia tejto potreby je vo všeobecnosti determinovaná celým radom dopytových a ponukových faktorov. Spomedzi ponukových faktorov je potrebné spomenúť predovšetkým nastavenie systému štátnej bytovej politiky, od ktorej sa odvíjajú aj počty reálne postavených bytových jednotiek. Dopytová stránka riešenia potreby bývania je spojená hlavne s demografickým vývojom obyvateľstva a jeho aktuálnou a výhľadovou príjmovou situáciou. V rámci životného cyklu možno vzťah človeka k bývaniu rozdeliť do niekoľkých fáz, ktoré majú svoje určité špecifiká. Začiatočnú fázu životného cyklu počas detstva by sme mohli z pohľadu bývania pracovne nazvať aj „spolubývanie s rodičmi“, neskoršia fáza je spojená s osamostatňovaním sa a riešením prvého vlastného bývania a tretia fáza je zvyčajne spojená s vylepšovaním doterajšieho bývania vo vyššom veku. Najzložitejšie je riešenie potreby bývania práve v tej etape životného cyklu, keď je na programe buď len jednoduché osamostatňovanie sa mladých ľudí od rodičov, alebo je to spojené aj so zakladaním si vlastnej rodiny. Na riešenie potreby bývania mladých ľudí sa pozeráme z pohľadu poznania určitých špecifík tejto skupiny obyvateľstva, identifikácie ich potreby bývania, reálnych možností a zhodnotenia aj ďalších súvislostí.

Článok na stiahnutie
PDF (837,5 KB, 192 stiahnutí)