Determinanty ovplyvňujúce uplatnenie mladých ľudí po odchode z náhradnej inštitucionálnej starostlivosti

Milan Fico, Inštitút pre výskum práce a rodiny v Bratislave, Slovenská republika

Strany: 100 – 122

Abstrakt

Z detských domovov na Slovensku každoročne odchádza veľké množstvo detí a mladých ľudí. Podstatná časť z nich sa osamostatňuje ihneď po dovŕšení plnoletosti. Ide o zraniteľnú sociálnu kategóriu, ktorá je v porovnaní s ostatnou detskou populáciou bez podpory svojej rodiny. Bezprostredne po odchode z detských domovov čelia rôznym životným zmenám, ktoré súvisia najmä s hľadaním bývania a prvého zamestnania. Cieľom článku je skúmanie determinantov, ktoré ovplyvňujú ich uplatnenie na trhu práce v prvých rokoch po opustení náhradnej inštitucionálnej starostlivosti. Hlavné východiská sa kladú do štyroch oblastí – prostredia detských domovov (vrátane práce s pôvodnou rodinou), charakteristík rodín, charakteristík detí a kontextuálnych okolností po prechode. Zistenia a závery možno využiť v praxi pri tvorbe sociálnych a verejných politík, ktoré pomôžu lepšie nastaviť opatrenia na zníženie nezamestnanosti tejto zraniteľnej sociálnej kategórie detskej populácie.

Článok na stiahnutie
PDF (896,4 KB, 387 stiahnutí)