Meranie materiálnej deprivácie detí v európskom kontexte

Viera Labudová, Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika

Strany: 6 – 28

Abstrakt

Príjmová chudoba a materiálna deprivácia sú dva koncepty, ktorých spojením možnoanalyzovať rôzne aspekty životných podmienok domácností a jednotlivcov. Miery materiálnej deprivácie ako proxy indikátory stáleho príjmu môžu poskytnúť doplňujúce informácie o materiálnych životných podmienkach jednotlivcov a domácností. V článku sa zaoberáme konštrukciou indexov materiálnej deprivácie detí, ktoré využívajú dostupné ukazovatele z modulu o materiálnej deprivácii EU SILC 2009.

Článok na stiahnutie
PDF (1,0 MB, 198 stiahnutí)