Deti, mladiství a mladí dospelí na Slovensku optikou demografie

Branislav Šprocha, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied, Slovenská republika

Strany: 29 – 47

Abstrakt

Populačný vývoj Slovenskej republiky prechádza v poslednom štvrťstoročí veľmi dynamickými a dramatickými zmenami. Hlavnými nositeľmi týchto zmien boli mladé osoby do 30 rokov narodené v 70. až 90. rokoch. Posuny v intenzite a charaktere reprodukčného a rodinného správania následne ovplyvňujú zmeny v početnosti a zložení populácie do 15 rokov. Hlavným cieľom príspevku je analyzovať vývoj detskej zložky, mladistvých a mladých dospelých na Slovensku v posledných troch sčítaniach a konštruovať ich možný vývoj do budúcnosti. Okrem toho sa zameriava´ na zmeny reprodukčného a rodinného správania osôb do 30 rokov.

Článok na stiahnutie
PDF (1,3 MB, 166 stiahnutí)