Slovenská štatistika a demografia 3/2015

Počet strán: 121

Periodicita: 4-krát ročne

ISSN: 1339-6854 (online)

1210-1095 (tlačené vydanie)

Kompletné číslo
PDF (3,1 MB, 362 stiahnutí)

Editoriál

Boris Vaňo, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Slovenská republika

(viac…)

VEDECKÉ ČLÁNKY

INFORMATÍVNE ČLÁNKY, NÁZORY, RECENZIE, ROZHOVORY, INFORMÁCIE

PRIPRAVUJEME

Hľadanie rovnovážnych cien bytov na Slovensku

Štefan Rychtárik, Národná banka Slovenska, Slovenská republika
Pavol Latta, Národná banka Slovenska, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika

Úmrtnosť ako jeden z aspektov zdravotného stavu obyvateľstva Slovenska

Marcela Káčerová, Gabriela Nováková, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika