Slovenská štatistika a demografia 3/2015

Počet strán: 125

Periodicita: 4-krát ročne

ISSN: 1339-6854 (online)

1210-1095 (tlačené vydanie)

Kompletné číslo
PDF (3,1 MB, 26 stiahnutí)

Editoriál

Boris Vaňo, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Slovenská republika

(viac…)

VEDECKÉ ČLÁNKY

INFORMATÍVNE ČLÁNKY, NÁZORY, RECENZIE, ROZHOVORY, INFORMÁCIE

Menu