Univerzita tretieho veku – poslanie, výzvy, perspektívy

Lucia Hrebeňárová, Ústav celoživotného vzdelávania, Žilinská univerzita v Žiline, Asociácia univerzít tretieho veku na Slovensku, Slovenská republika

Typ článku: názory
Strany: 110 – 112

Článok na stiahnutie
PDF (583,7 KB, 46 stiahnutí)

Menu