Strieborná ekonomika v podmienkach Slovenska a oblasti možného uplatnenia

Viliam Páleník, Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, Slovenská republika

Strany: 70 – 84

Abstrakt

Cieľom predkladaného príspevku je poukázať na skutočnosť, že populácia postupne starne a svoj priestor dostáva tzv. strieborná ekonomika. Tento jav sa bude čoraz viac týkať aj Slovenska, a preto by sme sa mali na túto situáciu pripraviť. Rovnako sa v príspevku snažíme priblížiť aj oblasti, v ktorých by sa mala strieborná ekonomika, a teda samotné starnutie populácie brať ako výzva na nové podnikateľské príležitosti.

Článok na stiahnutie
PDF (744,5 KB, 255 stiahnutí)