Starší ľudia v spoločnosti a v rodine. Niekoľko pohľadov na starších ľudí v štatistikách a komparatívnych výskumoch

Magdaléna Piscová, Robert Klobucký, Miloslav Bahna, Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, Slovenská republika

Strany: 22 – 43

Abstrakt

Predlžovanie ľudského života predstavuje jeden z najúspešnejších príbehov ľudstva, na druhej strane však prináša mnohé výzvy a problémy, ktoré doteraz spoločnosť nepoznala a nemusela riešiť. Pri hľadaní nástrojov a riešení je potrebné poznať okrem kvantitatívnych ukazovateľov a vývojových trendov aj údaje o kvalite života starších ľudí, o ich prežívaní každodennosti. Štúdia približuje niektoré dimenzie kvality života starších ľudí na Slovensku a porovnáva ich s komparatívnymi údajmi za viaceré krajiny Európy.

Článok na stiahnutie
PDF (795,2 KB, 319 stiahnutí)