Odhad parametrů Gompertzovy-Makehamovy funkce: Kingova-Hardyho metoda

Petra Dotlačilová, Jitka Langhamrová, Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika

Strany: 85 – 98

Abstrakt

Úmrtnost nejstarších osob bývá ovlivněna jak náhodnými, tak systematickými odchylkami. Proto je nezbytné ji modelovat. Již po dlouhou dobu se používá pro modelování úmrtnosti nejstarších osob především Gompertzova-Makehamova funkce. Její výhodou je, že k odhadu neznámých parametrů není třeba žádný speciální software. Můžeme také použít Kingovu-Hardyho metodu. Cílem tohoto článku je představit uvedenou metodu a zmínit její výhody a nevýhody. Důležitou součástí také bude následná optimalizace získaných odhadů pomocí řešitele v MS Excel. Pro porovnání budou uvedeny i odhady parametrů získané pomocí softwaru DeRaS. Cílem je zjistit, jak se budou lišit hodnoty získané podle Kingovy-Hardyho metody a odhady získané z DeRaSu. Jako vstupní data budou použita data o úmrtnosti mužů a žen v České republice.

Článok na stiahnutie
PDF (1,1 MB, 216 stiahnutí)