Môžeme ovplyvniť proces starnutia obyvateľstva na Slovensku?

Boris Vaňo, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Slovenská republika

Strany: 59 – 69

Abstrakt

Znižovanie prírastkov obyvateľstva a populačné starnutie sa považujú za hlavné demografické trendy najbližšieho desaťročia. Zatiaľ čo vývoj počtu a prírastkov obyvateľstva nemá jednoznačný trend do budúcnosti, starnutie obyvateľstva je v najbližších desaťročiach nezvratné. Intenzita starnutia obyvateľstva je však otvorená a bude závisieť v rozhodujúcej miere od vývoja plodnosti. Prognostické scenáre prezentované v článku kvantifikujú možný vývoj vekového zloženia obyvateľstva do roku 2060 v závislosti od rôznych scenárov reprodukčného správania obyvateľstva.

Článok na stiahnutie
PDF (600,4 KB, 204 stiahnutí)