Slovenská štatistika a demografia 3/2014

Počet strán: 133

Periodicita: 4-krát ročne

ISSN: 1339-6854 (online)

1210-1095 (tlačené vydanie)

Kompletné číslo
PDF (1,4 MB, 369 stiahnutí)

Editoriál

Zuzana Štukovská, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika

(viac…)

VEDECKÉ ČLÁNKY

INFORMATÍVNE ČLÁNKY, NÁZORY, RECENZIE, ROZHOVORY, INFORMÁCIE

 

PRIPRAVUJEME

Modelovanie závislosti hrubých peňažných príjmov jednočlenných domácností na Slovensku od relevantných faktorov

Erik Šoltés, Ondrej Dúžik, Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika

Modely riadenia rizika v zaistení

Michal Páleš, Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika

Reprodukcia obyvateľstva Slovenska počas druhej svetovej vojny, I. časť

Branislav Šprocha, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika