Census Hub – nový európsky systém spracovania a prezentovania výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011

Ivana Juhaščíková, Pavol Škápik, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika

Strany: 25 – 36

Abstrakt

Cieľom príspevku je poukázať na najdôležitejší a najväčší medzinárodný záväzok členských štátov Európskej únie a Európskeho združenia voľného obchodu súvisiaci s projektom Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 (ďalej „SODB 2011“). Autori predstavujú spôsob sprístupnenia výsledkov cenzu 2011 podľa zjednotených požiadaviek Eurostatu obsiahnutých v nariadeniach Európskeho parlamentu, Rady (ES) a Komisie a snažia sa vysvetliť fungovanie aplikačného systému Census Hub potenciálnym používateľom.

Článok na stiahnutie
PDF (521,5 KB, 182 stiahnutí)