Je sčítanie pre samosprávu motivujúce? Poznatky a skúsenosti z participácie samosprávy na SODB 2011 v bratislavskej mestskej časti Rusovce

Oľga Gáfriková, Miestny úrad Bratislava-Rusovce, Slovenská republika

Strany: 71 – 83

Abstrakt

Pre územnú samosprávu bolo Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 (ďalej „SODB 2011“) dôležitou, ale v konečnom dôsledku iba jednou z mnohých úloh. Mestská časť Bratislava-Rusovce patrila k samosprávam, ktoré tomuto projektu venovali dlhodobú pozornosť. Úspešné zvládnutie SODB 2011 si vyžiadalo veľké množstvo energie i osobného nasadenia. V budúcnosti je potrebné organizovať pred sčítaním samostatnú kampaň pre územnú samosprávu, ktorá pomôže mestám a obciam lepšie pochopiť priamu súvislosť medzi SODB a plnením ich vlastných úloh.

Článok na stiahnutie
PDF (505,0 KB, 68 stiahnutí)

Menu