Niektoré možnosti využitia výsledkov SODB 2011 v štátnej správe, samospráve a súkromnej sfére podľa územných úrovní

Branislav Šprocha, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika

Strany: 84 – 101

Abstrakt

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (ďalej „SODB“) 2011 je jedným z najdôležitejších a zároveň nezastupiteľných zdrojov údajov slúžiacich na analýzu skutočného obrazu, intercenzálneho vývoja a zmien v spoločnosti na Slovensku. Okrem toho sčítanie tiež prináša potrebné podklady na tvorbu koncepcií politík a dlhodobých stratégií v štátnej správe, samospráve na rôznych administratívnych úrovniach. Veľký význam majú tiež výsledky SODB v súkromnej sfére. Hlavným cieľom príspevku je poukázať na niektoré možnosti praktického využitia výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011.

Článok na stiahnutie
PDF (526,5 KB, 179 stiahnutí)