Vo svete sa začala príprava cenzov okolo roku 2020. Čomu sa na Slovensku nevyhneme ?

Ľudmila Ivančíková, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika

Strany: 114 – 119

Abstrakt

V príspevku sú naznačené hlavné východiská, realizované aktivity a časový plán prípravy cenzov okolo roku 2020. Osobitný dôraz sa kladie na svet, Európu a samotné Slovensko. Aktívna participácia zástupcov Štatistického úradu SR na práci pracovných skupín, pravidelné sledovanie výstupov a ich implementácia môžu napomôcť produkciu cenzových dát na medzinárodné aj národné účely.

Článok na stiahnutie
PDF (445,2 KB, 177 stiahnutí)