Ochrana dôverných štatistických údajov v Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2011

Boris Frankovič, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika

Strany: 37 – 48

Abstrakt

Článok rozpracúva problematiku ochrany dôverných údajov v Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2011 (ďalej „SODB 2011“). Upozorňuje na možné riziká ohrozenia dôvernosti vo frekvenčných tabuľkách, ktoré predstavujú základné výstupy, a navrhuje vhodné riešenia na minimalizáciu týchto rizík. Článok predstavuje metódy ochrany údajov použité pri publikovaní výsledkov SODB 2011 zamerané na zachovanie dôvernosti údajov získaných od jednotlivých respondentov.

Článok na stiahnutie
PDF (519,2 KB, 199 stiahnutí)