Sčítanie obyvateľov na Slovensku – súčasnosť a perspektívy

Boris Vaňo, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Slovenská republika

Strany: 102 – 113

Abstrakt

Tradičné sčítanie obyvateľov prináša problémy, ktoré sa naplno prejavili pri sčítaní v roku 2011, ktoré otvorilo otázku o budúcnosti sčítania na Slovensku. Potrebu sčítania obyvateľov potvrdzujú názory odborníkov z rôznych oblastí aj zahraničné skúsenosti. Otázna je forma sčítania. Transformácia tradičného sčítania na inú formu sa ukazuje ako nevyhnutná.

Článok na stiahnutie
PDF (478,9 KB, 158 stiahnutí)