Skončil sa projekt sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

Zuzana Podmanická, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika

Strany: 12 – 24

Abstrakt

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 sa uskutočnilo v Slovenskej republike k 21. máju 2011. Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov aktualizujú obraz o spoločnosti, o jej demografickej, sociálnej, kultúrnej, vzdelanostnej a ekonomickej úrovni, o počte a štruktúrach domov a bytov. Hlavným cieľom príspevku je stručne charakterizovať celý priebeh tohto najvýznamnejšieho a najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania od prípravy (legislatívnej, územnej, metodickej) cez zber v teréne až po spracovanie a disemináciu výsledkov. Súčasťou sú aj základné vývojové trendy týkajúce sa obyvateľstva, odvodené zo získaných údajov.

Článok na stiahnutie
PDF (499,4 KB, 162 stiahnutí)