Slovenská štatistika a demografia 1/2016

Počet strán: 107

Periodicita: 4-krát ročne

ISSN: 1339-6854 (online)

1210-1095 (tlačené vydanie)

Kompletné číslo
PDF (4,2 MB, 301 stiahnutí)

VEDECKÉ ČLÁNKY