Projekcia cenzových domácností v Slovenskej republike do roku 2030

Boris Vaňo, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Slovenská republika

Strany: 48 – 63

Abstrakt

Projekcia je dôležitým zdrojom informácií o cenzových domácnostiach v intercenzálnom období. Projekcia prezentovaná v článku vychádza z údajov sčítania obyvateľov z roku 2011 a v predpokladoch využíva výsledky analýzy cenzových domácností za obdobie 1991 – 2011 a analýzy reprodukčného správania obyvateľstva po roku 1990 s výhľadom do roku 2030. Projekcia bola spracovaná na úrovni SR do roku 2030 v štyroch variantoch – stredný, rodinný, nerodinný a konštantný. Výsledkom je prognózovaný počet cenzových domácností členený podľa veľkosti a typu domácností.

Článok na stiahnutie
PDF (1,3 MB, 177 stiahnutí)