Viera Pacáková a kolektív: Štatistická indukcia pre ekonómov a manažérov

Eva Rublíková, Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika

Typ článku: recenzia
Strany: 102 – 103
 

Článok na stiahnutie
PDF (1,1 MB, 194 stiahnutí)