Reprodukcia obyvateľstva Slovenska počas druhej svetovej vojny, III. časť

Branislav Šprocha, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika

Strany: 64 – 81

Abstrakt

Sčítanie ľudu z roku 1940 patrilo k plánovaným štatistickým akciám, ktoré sa uskutočnili na území Slovenskej republiky bez oblastí odstúpených Maďarsku a tretej ríši po Mníchovskej konferencii a Viedenskej arbitráži. Príspevok sa snaží priblížiť vybrané publikované výsledky z tohto cenzu, ktoré dopĺňajú obraz o charaktere populácie na Slovensku v období druhej svetovej vojny. Zamerali sme sa predovšetkým na základné štrukturálne charakteristiky: vek, pohlavie, národnosť, náboženské vyznanie a triedu povolania. Okrem toho pracujeme aj s počtom obyvateľov a jeho zmenami, hustotou zaľudnenia, podielom cudzincov, neprítomných osôb, s veľkosťou bytových domácností, a to všetko na úrovni Slovenska, ale aj jeho okresov.

Článok na stiahnutie
PDF (2,2 MB, 904 stiahnutí)