15. slovenská demografická konferencia v Trenčianskych Tepliciach: Sčítanie je pre demografický výskum nenahraditeľné

Boris Vaňo, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Slovenská republika

Typ článku: informatívny článok
Strany: 100 – 101
 

Článok na stiahnutie
PDF (1,2 MB, 155 stiahnutí)