Grafická podpora jazyka R pri štatistických analýzach

Michal Páleš, Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika

Strany: 82 – 91

Abstrakt

Fenoménom v oblasti softvéru na aktuárske analýzy sa v súčasnosti stáva jazyk R. Jeho funkcionalita sa prezentuje jednak na rôznych vedeckých fórach a rovnako sa jeho výučba zaraďuje do študijných programov na renomovaných univerzitách ekonomického, technického i humanitného zamerania. Príspevok sa zameriava na stručné predstavenie kľúčových výhod použitia tohto softvéru a niektorých jeho neštandardných grafických výstupov. Špecificky sa venuje analýze šikmosti a špicatosti údajov s využitím Cullenovho-Freyovho grafu. Grafické výstupy sú doplnené o syntax príkazov pre danú analýzu.

Článok na stiahnutie
PDF (1,3 MB, 283 stiahnutí)