Slovenská štatistika a demografia 4/2020

Počet strán: 48

Periodicita: 4-krát ročne

ISSN: 1339-6854 (online)

1210-1095 (tlačené vydanie)

Kompletné číslo
PDF (2,9 MB, 872 stiahnutí)

VEDECKÉ ČLÁNKY