Sledovať kĺzavý medián počtu pozitívne testovaných osôb na koronavírus je nekorektné

Iveta Stankovičová, Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
Martin Boďa, Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská republika

Typ článku: názor
Strany: 46 – 47

Článok na stiahnutie
PDF (1,4 MB, 286 stiahnutí)