Možnosti riešenia problému neodpovedania v analýzach dát pri vyčerpávajúcom skúmaní prostredníctvom dotazníkových zisťovaní

Milan Terek, Vysoká škola manažmentu, Slovenská republika

Strany: 28 – 41

Abstrakt

Cieľom článku je návrh spôsobu zohľadnenia neodpovedania pri odhadovaní charakteristík základného súboru pri vyčerpávajúcom skúmaní. Opisujeme účinky neodpovedania na bodové odhady, príčiny a prevencia neodpovedania a využívanie váh v poststratifikácii vo výberovom skúmaní. Navrhujeme metódu výpočtu konečných váh zohľadňujúcich neodpovedanie v poststratifikácii. Nakoniec navrhujeme spôsob výberu najvhodnejšej skupiny poststratifikačných premenných.

Článok na stiahnutie
PDF (1,8 MB, 239 stiahnutí)