Transformácia sobášnosti slobodných na Slovensku optikou tabuliek života

Branislav Šprocha, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied, Slovenská republika

Strany: 13 – 27

Abstrakt

Historicky sa formujúci model skorého a takmer univerzálneho vstupu do manželstva sa na Slovensku na začiatku 90. rokov v priebehu veľmi krátkeho obdobia úplne rozpadol a do popredia sa začali dostávať stratégie odkladania, či úplného odmietania sobáša. Na ich analýzu v prierezovom pohľade je najvhodnejším nástrojom využitie tabuliek sobášnosti slobodných. Tie patria do širokej rodiny tabuliek života a snažia sa čo najvernejšie modelovať prechody osôb do ich prvého manželského zväzku. Dlhá časová séria týchto modelov tak umožňuje analyzovať zmeny sobášnosti slobodných osôb na Slovensku v posledných takmer troch desaťročiach a poukázať na hlavné zmeny a vývojové trendy.

Článok na stiahnutie
PDF (2,0 MB, 200 stiahnutí)