Slovenská štatistika a demografia 4/2019

SSaD 2019

Počet strán: 68

Periodicita: 4-krát ročne

ISSN: 1339-6854 (online)

1210-1095 (tlačené vydanie)

Kompletné číslo
PDF (2,5 MB, 721 stiahnutí)

VEDECKÉ ČLÁNKY

INFORMATÍVNE ČLÁNKY, NÁZORY, RECENZIE, ROZHOVORY, INFORMÁCIE

PRIPRAVUJEME

Mikrosimulačné modely v demografii

Boris Vaňo, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Slovenská republika

Sobášnosť mestského a vidieckeho obyvateľstva na Slovensku

Veronika Krišková, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika

Využitie nepriamo štandardizovaných hrubých mier pri tvorbe Webbovej typológie celkového prírastku obyvateľstva: Aplikácia na úroveň obcí Slovenskej republiky v období 1988 – 2016

Ondrej Oravec, Pavol Ďurček, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika