Niektoré aspekty prokreatívneho správania na Slovensku v spojitosti s najvyšším dosiahnutím vzdelaním

Branislav Šprocha, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Slovenská republika

Strany: 3 – 22

Abstrakt

Hlavným cieľom príspevku je analýza niektorých aspektov plodnosti, potratovosti a ukončených tehotenstiev na Slovensku v spojitosti s najvyšším dosiahnutým vzdelaním žien. Zameriavame sa na intenzitu týchto procesov, ich rozloženie podľa veku, štruktúru podľa legitimity, počtu narodených detí, ako aj štruktúru ukončených tehotenstiev. Cieľom je nielen identifikovať rozdiely medzi vzdelanostnými skupinami,ale aj poukázať na možné vývojové zmeny prokreatívneho správania.

Článok na stiahnutie
PDF (1,3 MB, 469 stiahnutí)