Cesta k adresnému bodu – proces a technická špecifikácia postupu územnej prípravy so zameraním na adresné body

Lucia Vanišová, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika

Strany: 36 – 48

Abstrakt

Článok sa zaoberá územnou prípravou pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021. Územná príprava bude parciálne odlišná a založená na integrácii
administratívnych zdrojov údajov a jej výsledkom musí byť adresa až na úroveň adresného bodu. Táto príprava prebieha v niekoľkých fázach, ktoré sú opísané ďalej a predstavujú postup, ktorý Štatistický úrad Slovenskej republiky zvolil na testovanie administratívnych zdrojov údajov pri územnej príprave. Finálne spracovanie územnej prípravy sa môže líšiť.

Článok na stiahnutie
PDF (1,2 MB, 488 stiahnutí)