Nové zdroje údajov pre cenovú štatistiku a metódy ich spracovania

Helena Glaser-Opitzová, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika

Strany: 49 – 66

Abstrakt

Implementácia nových zdrojov údajov, tzv. „scanner data“, do produkcie cenovej štatistiky predstavuje významnú metodologickú zmenu, ktorej zavedenie môže významne ovplyvniť tak úroveň cenových indexov, ako aj dynamiku ich zodpovedajúcej mesačnej alebo ročnej miery zmeny. Práca s týmto typom transakčných údajov je pre Štatistický úrad Slovenskej republiky novou neprebádanou oblasťou činnosti a ich využívanie v oficiálnej štatistike prináša mnohé otázky a vyžaduje množstvo analýz s dopadom na zmenu produkčných procesov.

Článok na stiahnutie
PDF (1,2 MB, 165 stiahnutí)

Menu