Slovenská štatistika a demografia 4/2015

Počet strán: 114

Periodicita: 4-krát ročne

ISSN: 1339-6854 (online)

1210-1095 (tlačené vydanie)

Kompletné číslo
PDF (3,4 MB, 1 049 stiahnutí)

VEDECKÉ ČLÁNKY