Hľadanie rovnovážnych cien bytov na Slovensku

Štefan Rychtárik, Národná banka Slovenska, Slovenská republika
Pavol Latta, Národná banka Slovenska, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika

Strany: 3 – 17

Abstrakt

Hlbšie porozumenie vývoju na trhu bývania na Slovensku je nesmierne dôležité pre chápanie vývoja v ekonomike, ako aj na finančnom trhu. Otázka určenia rovnovážnej ceny má v tomto kontexte dôležité miesto. V našom článku sme navrhli indikátor rovnovážnej ceny bytov, ktorý sa opiera o makroekonomické fundamenty, najmä disponibilné príjmy, úrokové sadzby a trh práce. Indikátor je kalibrovaný prostredníctvom konvexnej minimalizácie výkyvov vo vzťahu úverovej kapacity a cien bytov prostredníctvom zmien na trhu práce. Reziduálne výkyvy interpretujeme ako podhodnotenie alebo nadhodnotenie cien bytov vzhľadom na makroekonomické fundamenty.

Článok na stiahnutie
PDF (991,4 KB, 162 stiahnutí)