Elektronické zručnosti a využívanie informačno-komunikačných technológií (IKT) domácnosťami na Slovensku

Vladimíra Želonková, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika

Strany: 69 – 85

Abstrakt

Cieľom príspevku je upozorniť na pravidelné zisťovanie o informačno-komunikačných technológiách (ďalej „IKT“) v domácnostiach a ich ovládanie jednotlivcami, ktoré pravidelne, raz ročne realizuje Štatistický úrad SR. Štatistické údaje zo zisťovania o IKT sú podkladom na prijímanie opatrení a zabezpečenie rozvoja informatizácie spoločnosti. V krajinách Európskej únie (ďalej „EÚ“) sa pri tomto zisťovaní uplatňuje rovnaká metodika, čo umožňuje seriózne porovnávanie vývoja IKT nielen na národnej úrovni, ale aj medzi krajinami EÚ. V poslednom období Eurostat hľadá nové spôsoby merania IKT a usiluje sa o ich prepojenie s kvalitou života. Podkladom na spracovanie príspevku boli odborné štúdie z oblasti kvality života a výsledky zo zisťovaní IKT za roky 2012 – 2014.

Článok na stiahnutie
PDF (1,1 MB, 174 stiahnutí)