Niekoľko poznámok o dochádzke do zamestnania na Slovensku na základe údajov zo sčítaní obyvateľov v rokoch 2001 a 2011

Daniel Michniak, Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, Slovenská republika

Strany: 18 – 32

Abstrakt

Jedným zo základných druhov priestorovej mobility je dochádzka do zamestnania. Cieľom príspevku je predstaviť niekoľko vybraných výsledkov o dochádzke do zamestnania na základe údajov zo sčítaní obyvateľov v rokoch 2001 a 2011. V porovnaní s rokom 2001 narástol počet odchádzajúcich za prácou, na ktorom sa podieľali hlavne odchádzajúci za prácou do zahraničia. Osobitná pozornosť sa venovala analýze vybraných aspektov dochádzky za prácou na úrovni jednotlivých okresov na Slovensku – počtu odchádzajúcich a počtu dochádzajúcich za prácou a saldu dochádzky.

Článok na stiahnutie
PDF (1,1 MB, 655 stiahnutí)