Úmrtnosť ako jeden z ukazovateľov zdravotného stavu obyvateľstva Slovenska

Marcela Káčerová, Gabriela Nováková, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika

Strany: 33 – 48

Abstrakt

Úmrtnostné pomery populácie sú dôležitým východiskom hodnotenia jej zdravia. Z demografickej perspektívy možno zdravotný stav populácie kvantifikovať podľa vývoja strednej dĺžky života, špecifickej úmrtnosti a podľa najčastejších príčin smrti. Príspevok analyzuje úmrtnostné pomery obyvateľstva Slovenska prostredníctvom základných (špecifické štandardizované miery úmrtnosti a príčiny smrti) a špecifických ukazovateľov úmrtnosti (stratené roky života úmrtím).

Článok na stiahnutie
PDF (816,5 KB, 275 stiahnutí)