Slovenská štatistika a demografia 3/2022

Počet strán: 62

Periodicita: 4-krát ročne

ISSN: 1339-6854 (online)

1210-1095 (tlačené vydanie)

Kompletné číslo
PDF (3,7 MB, 312 stiahnutí)

VEDECKÉ ČLÁNKY

PRIPRAVUJEME

Implementácia systému hodnotenia kvality administratívnych zdrojov údajov pri SODB 2021

Ľudmila Ivančíková, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika

Rýchle odhady hrubého domáceho produktu v SR (metodológia a skúsenosti z ich zostavovania)

Ján Haluška, INFOSTAT, Slovenská republika