Pokračujúca transformácia sobášnosti slobodných na Slovensku v longitudinálnom pohľade

Branislav Šprocha, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied, Slovenská republika

Strany: 3 – 23

Abstrakt

Sobášnosť slobodných mužov a žien na Slovensku prešla od začiatku 90. rokov viacerými dôležitými a rýchlo sa presadzujúcimi zmenami. Model skorej a takmer univerzálnej sobášnosti bol opustený. Odkladanie a s ním spojený pokles sobášnosti v mladšom veku významným spôsobom zasiahli intenzitu i časovanie tohto procesu. V staršom veku na druhej strane identifikujeme len obmedzený nárast intenzity. Keďže uvedené zmeny pôsobia už viac ako tri desaťročia, dá sa predpokladať, že sa výrazne prejavili aj na generačných ukazovateľoch. Cieľom príspevku je predstaviť analýzu sobášnosti slobodných na Slovensku v generačnej perspektíve, identifikovať rozsah zmien v dôsledku odkladania a rekuperácie. Vďaka tomu sa následne snažíme ukázať možný vývoj konečnej sobášnosti slobodných mužov a žien na Slovensku narodených v druhej polovici 70. rokov a v 80. rokoch, ktorí dospievali práve v období najväčších spoločenských zmien.

Článok na stiahnutie
PDF (3,4 MB, 156 stiahnutí)