Slovenská štatistika a demografia 2/2024

Počet strán: 52

Periodicita: 4-krát ročne

ISSN: 1339-6854 (online)

1210-1095 (tlačené vydanie)

Kompletné číslo
PDF (2,6 MB, 89 stiahnutí)

VEDECKÉ ČLÁNKY

PRIPRAVUJEME

Bicykel a kolobežka ako prostriedky dochádzky do zamestnania podľa SODB 2021

Andrej Chromeček, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika