Propagačno-komunikačná kampaň Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021

Silvia Hudecová, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika

Strany: 39 – 49

Abstrakt

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 na Slovensku bolo v mnohých smeroch inovatívne, čo zohľadňovala aj propagačno-komunikačná kampaň, ktorú možno
považovať za najrozsiahlejšiu v histórii sčítania. Príspevok sa zameriava na komunikačno-propagačnú kampaň na sčítanie obyvateľov, ktorej hlavným cieľom
bolo motivovať obyvateľov k dobrovoľnému sčítaniu sa s uvedením správnych a pravdivých údajov. Článok čitateľa oboznamuje s prípravou kampane, jej cieľmi
a fázami. Opisuje formy a nástroje propagácie a komunikácie, frekvenciu kampane, monitoring médií a hodnotí dosah a výsledky kampane.

Článok na stiahnutie
PDF (2,4 MB, 28 stiahnutí)

Menu