Slovenská štatistika a demografia 2/2022

Počet strán: 69

Periodicita: 4-krát ročne

ISSN: 1339-6854 (online)

1210-1095 (tlačené vydanie)

Kompletné číslo
PDF (2,3 MB, 296 stiahnutí)

VEDECKÉ ČLÁNKY

PRIPRAVUJEME

Implementácia rámcu hodnotenia kvality pri Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021

Ľudmila Ivančíková, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika

Pokračujúca transformácia sobášnosti slobodných na Slovensku v longitudinálnom pohľade

Branislav Šprocha, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Slovenská republika

Sektorovo špecifická nezamestnanosť

Michal Hrnčiar, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika