Analýza kauzálnych vzťahov medzi premennými

Milan Terek, Vysoká škola manažmentu, Slovenská republika

Strany: 34 – 51

Abstrakt

Overovanie a odhadovanie predpokladaných kauzálnych vzťahov medzi premennými sa považuje za centrálny problém. Cieľom článku je poskytnúť prehľad o existujúcich postupoch a metódach, ktoré možno v tejto oblasti uplatniť. Sú v ňom opísané ich základné črty. Možnosti ich využívania sú ilustrované na jednoduchých príkladoch. To môže uľahčiť proces výberu vhodných metód pri riešení konkrétnych problémov overovania a odhadovania predpokladaných kauzálnych vzťahov medzi premennými.

Článok na stiahnutie
PDF (1,4 MB, 250 stiahnutí)