Hľadanie účinných metód a nástrojov na hodnotenie epidemickej situácie

Mikuláš Cár, Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, Slovenská republika

Strany: 19 – 33

Abstrakt

Epidemická situácia v dôsledku vzniku a šírenia sa infekčného ochorenia covid-19 má v doterajšom priebehu cyklický charakter. Na začiatku roka 2022 sme evidovali už štvrtú vlnu pandémie koronavírusu a je veľmi pravdepodobné, že budeme svedkami aj ďalších vĺn. Efektívne manažovanie boja proti koronavírusu prispieva významnou mierou ku relatívne primeranému fungovaniu slovenskej spoločnosti aj v čase pandémie. Jeho dôležitou súčasťou je aj výber a použitie vhodných ukazovateľov na sledovanie a hodnotenie epidemickej situácie.

Článok na stiahnutie
PDF (1,6 MB, 112 stiahnutí)