Michal Páleš, František Slaninka: Teória rizika v poistení – riešené príklady v jazyku R a MAXIMA

Andrea Kaderová, Katedra matematiky a aktuárstva Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, Slovenská republika

Typ článku: recenzia publikácie
Strany: 67 – 68

Článok na stiahnutie
PDF (1,1 MB, 17 stiahnutí)

Menu