Hodnotenie kvality administratívnych údajov pre potreby Štatistického úradu SR

Boris Vaňo, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Slovenská republika

Strany: 52 – 66

Abstrakt

Článok poukazuje na význam hodnotenia kvality administratívnych zdrojov údajov pred ich vstupom do štatistického prostredia. Podrobne opisuje schému na hodnotenie kvality AZÚ navrhnutej pre potreby štatistickej praxe na Slovensku. Ide o nástroj, ktorý umožňuje Štatistickému úradu SR vykonávať takéto hodnotenie priamo a štandardizovane, v prípade potreby aj opakovane.

Článok na stiahnutie
PDF (1,3 MB, 15 stiahnutí)

Menu