Sobášnosť slobodných na Slovensku v pandemickom roku 2020

Branislav Šprocha, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Slovenská republika

Strany: 3 – 18

Abstrakt

Celosvetová pandémia spojená s ochorením COVID-19 výrazným spôsobom zasiahla nielen zdravotný stav a úmrtnostné pomery populácie Slovenska, ale v mnohých smeroch paralyzovala bežný chod našej spoločnosti. Prijímané hygienické a epidemiologické opatrenia so snahou zamedziť prenos a šírenie ochorenia, ako aj ekonomická neistota a psychologický efekt obavy z nepoznanej situácie mohli negatívne vplývať aj na rozhodovacie procesy mladých ľudí pri realizácii niektorých dlhodobých rozhodnutí. Do tejto skupiny je možné zaradiť aj rozhodovanie o uzavretí manželstva. Cieľom príspevku je prostredníctvom dostupných údajov z roku 2020 analyzovať najmä intenzitu a časovanie procesu sobášnosti slobodných na Slovensku a jej prípadné zmeny, ktoré podmienila práve špecifická situácia v pandemickom roku 2020.

Článok na stiahnutie
PDF (1,4 MB, 226 stiahnutí)